Brazil (ensemble mean of CMIP6 models)

Brazil (CMIP6 models)

United States (ensemble mean of CMIP6 models)

United States (CMIP6 models)

Russia (CMIP6 models)

Russia (ensemble mean of CMIP6 models)

India (CMIP6 models)

India (ensemble mean of CMIP6 models)